De Spreeuw.

Zondagmorgen 2 juni 2013 kwam bij mij in de tuin een ouder-spreeuw zijn of haar 4 jongen voeren. Het nieuw opgehangen vetblok met insecten was een prima voedingsbron voor de jongen, want de ouder-spreeuw vloog af en aan, logisch want 4 bekjes zijn niet zomaar even gevuld. Ik zag het vetblok zienderogen in volume verminderen. Zonder het te beseffen rekende ik uit: 1 blok per 48 uur zijn 182 blokken per jaar, a €2,19 = € 398,00, zonder verzendkosten. De merel die zijn plek bevocht met de spreeuw haalt mij uit deze berekening .Dieren doen niet zo vreemd, niet berekend, zij volgen puur hun instinkt. Wie ben ik om dit fraaie schouwspel uit te drukken in jaarlijkse kosten? Natuurlijk het kost nu eenmaal geld als ik de vogels wil lokken met voer, om vervolgens te genieten van deze vliegende beesten. Elk vorm van genot kost geld, toch? Ik besluit om maximaal 1 x per week een vetblok op te hangen. Zo, dit was nog eens polderen! Het voelt bijna natuurlijk aan.